Op verzoek van Total Raffinaderij Nederland schrijf ik in augustus 2008 een voorstel voor een jubileumboek. Uiteraard doe ik dat nadat ik de hoofdredactie van de PZC om toestemming heb gevraagd.

Het moet een combinatie zijn van een blader- en een informatief boek. Een werk waarin de geschiedenis niet in chronologische volgorde aan bod komt. Wel een boek dat laat zien dat TRN met twee benen in de Zeeuwse samenleving staat. Dat het een modern bedrijf is dat de ogen niet sluit voor veiligheid- en milieuproblematiek. Een concern dat voortdurend werkt aan verbetering, maar daar ook tegen beperkingen aanloopt.

Aandacht is er nadrukkelijk voor het heden en de (nabije) toekomst. Daarbij kan een blik naar de huidige situatie op de olie- en energiemarkt niet ontbreken. Niet alleen moet in problemen worden gedacht, maar vooral ook in kansen voor TRN. De geschiedenis komt door het hele boek aan de orde middels korte interviews met (oud)medewerkers. Ook opmerkelijke gebeurtenissen die afgelopen 35 jaar de media hebben gehaald kunnen worden uitgelicht.

Het beeld is in dit jubileumboek evenzo belangrijk als de tekst. Daarom gaan de gedachten uit naar de gerenommeerde (PZC-)fotografen Lex de Meester en Mechteld Jansen.