De verbouwing van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen is begonnen. Een maand voor haar vertrek rausde burgemeester Letty Demmers vandaag met een grijpkraan de oude entree uit het pand. “Leuk dat ik nog eens iets mag slopen.” Over een jaar staat er een modern ziekenhuis. Kleiner (11.000 in plaats van 30.000 vierkante meter), maar moderner en voorzien van een nieuwe ingang en nieuwe behandelkamers. Wie wil weten hoe die er uit gaan zien, kan in het ziekenhuis voorbeeldkamers bekijken.

Tijdens de verbouwing blijft het ziekenhuis gewoon open. Alle poliklinieken zijn tijdelijk verplaatst naar andere delen van het gebouw. Alleen oogheelkunde is tijdelijk ondergebracht in Medisch Centrum Middelburg. De renovatie kost 20,6 miljoen euro. Meer dan de helft, 10,6 miljoen, is bijeengebracht door crowdfunding.

Historie

Tijdens de start van de renovatie, dinsdagmiddag, stond directeur Claudia Brandenburg van het ADRZ kort stil bij de lange historie van het pand.. “Een deel ervan zal tevoorschijn komen zodra we stukken van het gebouw afbreken. Er is in de loop der tijd veel aan- en bijgebouwd, maar de kern van het gebouw stamt uit 1931.”

Toen waren er nog drie ziekenhuizen in Vlissingen. “Dit ziekenhuis – dat toen Bethesda heette – was neergezet met een schenking. Een familie gaf toen 250.000 gulden, waardoor het ziekenhuis kon worden neergezet.”

Hoewel het gebouw wordt gerenoveerd, zal het er over een jaar volgens Brandenburg ‘uitzien als geheel nieuw’. “Er zullen allerlei voorzieningen komen die we tot nu toe in het ADRZ niet hadden.”